แถลงเปิดฤดูการท่องเที่ยว "เย็นดูดาว เช้าดูนก"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครสวรรค์)  ร่วมแถลงข่าว “เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์” ประจำปี 2560-2561 ณ บริเวณฟาร์มแกะ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ,นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว เปิดมุมมองใหม่นครสวรรค์

อบรมให้ความรู้แก่คนขับเรือนำเที่ยว

คุณไกรสิน ศิลปาจารย์ ผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ จัดอบรมให้ความรู้แก่คนขับเรือนำเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ปลายปีนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวได้สูงสุด

อบรมมัคคุเทศก์น้อยแห่งบึงบอระเพ็ด

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด "โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด" จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด นำรถรางบริการ รับ-ส่งประชาชน

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด นำรภรางบริการรับ-ส่ง ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และไม่สามารถเข้าไกล้บริเวณจัดงานได้ ตั้งแต่เช้าตรู่คนกว่าประชาชนคนสุดท้ายจะได้กลับบ้าน

Big Cleaning น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหารแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด นำข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจกัน Big Cleaning เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดสวยงาม และเต็มไปด้วยสีเหลืองของดอกดาวเรือง ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มกำลังด้วยความสุข และน้อมรำลึกถึงพระองค์ในหัวใจทุกดวง ไม่เสื่อมคลาย

ปลุกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปลูกป่าประชาอาสา เทิดไท้องค์ราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 25 กรกฎาคม 2560 โดยร่วมกันปลูก "ต้นเสลา" ต้นไ้พระราชทานประจำจังหวัดนคครสวรรค์ ณ บริเวณบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดป่าและต้นน้ำแก่แหล่งน้ำสำคัญของประเทศต่อไป

Big Cleaning Day

ข้าราชการและพนักงานของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ร่วมแรงร่วมใจกัน Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ทะเลสาบน้ำจืด ใหญ่สุดในเมืองไทย

บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 8

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สใเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 "บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 8" ณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์"

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ให้การต้อนรับคุณมณฑล สุดประเสิฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคุณมณฑล สุดประเสิฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำโดยคุณประธีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ คุณจิตรา หมีทอง ประธานสภาฯ และคุณไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวามถึงแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมปั่นจักรยานและทำกิจกรรมเพื่อน้องๆ ของคุณครูห่อหมก (โรงเรรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์) อย่างเป็นกันเอง ริมทะเลสาบน้ำจืด ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย"

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด On Nine Entertainment ในรายการ " ตะลอนน Onair "

แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ on Nine Entertainment ในรายการ "ตะลอน onair"